Caroline Kerkhoven

Caroline Constance Albertine van der Hucht-Kerkhoven (Amsterdam, 20 januari 1840 – Amsterdam, 25 december 1915) was schrijfster metal water bottle online, redacteur en dierenbeschermer. Na de dood van haar man was zij op 25 juni 1907 oprichtster van het J.C. van der Huchtfonds, een stichting ter bevordering der humanitaire idee en lotsverbetering der dieren.

Caroline was een dochter van Theodorus Johannes Kerkhoven en Clara Henriëtte van der Hucht. Ze was een nakomertje in een gezin met een lutherse vader en een gereformeerde moeder. Ze trouwde op 19 juni 1862 met haar neef Johan Carel van der Hucht, handelsagent te Batavia, lid van de firma Buijs & Kerkhoven, directeur van het Administratiekantoor van Hollandse Fondsen te Amsterdam en directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. De moeder van Carolien is net als haar oudste zus getrouwd met een Kerkhoven (broers). In deze tijd waren dubbelhuwelijken heel gebruikelijk in deze familie. Zo trouwden haar oom Willem en haar tante Jeanette op dezelfde dag met broer en zus Pen uit Loenen aan de Vecht.

Caroline en Johan hadden dezelfde grootvader, Albert van der Hucht, maar hebben hem niet gekend. Deze Albert was omgekomen in het leger van Napoleon bij de oversteek van de Berezina. Ook Alberts twee oudste zonen hebben gevochten in het leger van Napoleon en hebben dat niet overleefd. De vader van Johan Carel, Jan Pieter van der Hucht, ziet geen toekomst meer in Nederland voor zijn acht kinderen. Zijn moeder Carolien van Wijnbergen was van adel maar omdat Albert als vermist is opgegeven krijgt ze geen enkel pensioen. Haar jongste zoon was zelfs nog niet geboren toen dit gebeurde. Met hulp van haar familie slaat ze zich hierdoorheen. Uit het gezin van Albert en Carolien beslissen vier van de zes overgebleven kinderen met hun hele familie naar Indië te gaan. Jan Pieter was hierin de denker, Willem van der Hucht (de jongste zoon) de kapitein van het schip. De moeder van Carolien Kerkhoven gaat dus niet mee. Van de “Indiëgangers” gaat het in twee gevallen om een gezin met acht jonge kinderen, Johan is daar dus een van. De familie heeft in 1844 drie maanden op de boot (zeilboot) naar Indië moeten zitten. Deze tocht was zeker niet zonder gevaren. Als ze aankomen in Indië zijn de gevaren zeker niet geweken fuel belt water bottle. Vooral grote gevaren op tyfus en cholera bijvoorbeeld. Van allebei de gezinnen met acht kinderen overlijdt de vader binnen een jaar. Willem (jongste broer) verliest binnen een jaar zijn vrouw en twee van zijn drie dochters. Hij voelt zich erg verantwoordelijk voor de hele familieclan, en zorgt dat ze uiteindelijk allemaal terechtkomen. Johan is kennelijk vrij snel weer naar Amsterdam gegaan, en daar getrouwd met Carolien. Dat zal waarschijnlijk te maken hebben gehad met het overlijden van zijn vader. Het huwelijk van Carolien en Johan zou kinderloos blijven. Door zijn broze gezondheid nam Johan in 1871 ontslag. Hij kuurde daarna regelmatig in Duitsland en Zuid-Frankrijk.

Onder het pseudoniem Marie Daal legt zij een verband tussen het anti-vivisectie en dierenmishandeling enerzijds en de de problematiek waarmee vrouwen te maken krijgen als zij zelfstandig in de openbaarheid treden om de samenleving te hervormen. Van der Hucht-Kerkhoven was bevriend met schrijfster Marie Boddaert.

Als aanhangster van het humanitarisme had zij een netwerk van antimilitaristen, vegetariërs en christen-anarchisten. Een belangrijke spil daarin was Felix Ortt, die getrouwd was met Anna, de dochter van Marie Boddaert.

Caroline leefde volgens de grondbeginselen eerbied voor het leven, voor mens en dier en voor de natuur. Praktische toepassing daarvan was het leven als vegetariër. In 1892 vertaalde ze met Daan de Clercq het vegetarisch kookboek van Eduard Baltzer, de ‘apostel van het Duitse vegetarisme’. Vegetariër Felix Ortt werkte voor haar na 1895 persoonlijk secretaris.

Het opkomen van het belang van dieren deed ze onder meer door het bestrijden van vivisectie. Ze was hoofdredactrice van Androcles, een maandschrift gewijd aan de belangen der dieren. In 2009 verscheen in het Engels een bundeling van de Androclesuitgaven van vóór 1923 thermo drink bottle. De titel is ontleend aan de slaaf Androclus.

Naar voorbeeld van de Engelse Bands of Mercy was zij in 1891 oprichtster van de Nederlandsche Kinderbond. Van der Hucht-Kerkhoven was in aanraking gekomen met geestverwanten en onderwijzeressen Suze Groshans en Marie Jungius. Nadat in 1895 de statuten van de Kinderbond waren goedgekeurd, verliet Marie Jungius het onderwijs om zich als secretaresse van mevrouw Van der Hucht aan het Kinderbondwerk te wijden. De doelstellingen van de bond werden na 1913 uitgedragen in de Engendaalschool in Soest.

Share This:

Comments are closed.

gucci veske | Kelme Outlet

MCM Rucksack | Kelme | maje dresses outlet| maje dresses for sale

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet handla nätet nätet handla