Atari ANTIC

Der Alphanumeric Television Interface Controller (ANTIC) ist ein Mikroprozessor des US-amerikanischen Herstellers Atari, der verschiedene Aufgaben hauptsächlich im Bereich der Grafikzeugung übernimmt. Er wurde eingesetzt in den Heimcomputern Atari 400, Atari 800, den Modellen der XL- und XE-Reihe sowie in der Spielekonsole Atari 5200.
Der ANTIC kann wie der 6502-Hauptprozessor auch per Direct Memory Access (DMA) auf den gesamten Arbeitsspeicher zugreifen, etwa um die für ihn bestimmten Programmanweisungen und Daten auszulesen. Bei diesen Zugriffen wird gleichzeitig der Hauptprozessor angehalten, wobei die Haltedauer je nach Umfang und Art der Bilderzeugung bis zu 36 Prozent der sonst möglichen maximalen CPU-Ausführungszeit betragen kann.
Obgleich der ANTIC nur über wesentlich weniger komplexe Anweisungen als der 6502-Mikroprozessor verfügt, bietet er doch eine Fülle von Möglichkeiten zum benutzerdefinierten Erstellen des Bildinhaltes. Die dazu benötigte Anweisungsliste Display List mit Leerzeilen-, Sprung- und Anzeigebefehlen ist durch das Betriebssystem des Computers oder den Benutzer zuvor im Arbeitsspeicher zu hinterlegen. Mithilfe der Anzeigebefehle kann pro Bildschirmzeile eine der vordefinierten Text- und Punktgrafikstufen gewählt werden. Diese ANTIC-Darstellungsmodi sind dabei pro Zeile frei wählbar, wodurch sie vertikal beliebig gemischt werden können. Die Auflösung der Textstufen reicht von 20 bis zu 40 Zeichen pro Zeile, die der Grafikstufen von 40 × 24 bis zu 320 × 192 Pixel (Buchstabenwort aus dem englischen Picture Cell, zu deutsch etwa Bildpunkteblock). Daneben ermöglicht der ANTIC bei Erreichen oder Verlassen bestimmter Bildschirmpositionen, d. h. synchron zum Bildaufbau Billig Bogner Skijacke, die Ausführung von CPU-Unterprogrammen durch den Display List Interrupt, einen nicht-maskierbaren Interrupt. Damit können insbesondere zeitabhängige Manipulationen am Bildschirm vorgenommen werden Bogner Jacken Sale, wozu beispielsweise das Scrolling, die weiche Feinverschiebung gehört.
Nach dem Laden der Bildinformationen verarbeitet und überträgt der ANTIC die Daten bildpunktweise an einen zweiten Baustein, den CTIA beziehungsweise GTIA. Dieser ergänzt weitere Bildbestandteile, generiert die eigentliche Fernsehausgabe und aktiviert danach wieder den ANTIC zur Erstellung des nächsten Bildpunktes usw.
Atari 400 · Atari 800 · Atari 1200XL · 1400XL∗ · Atari 1450XLD∗ · Atari 600XL · Atari 800XL · Atari 130XE · Atari 65XE · Atari 800XE · Atari XEGS
Atari 810 · Atari 815∗ · Atari 1050 · Atari XF551 · Atari XF351∗
Atari 410 · Atari 1010 · Atari XC11 · Atari XC12
Atari 820 · Atari 822 · Atari 825 · Atari 1020 · Atari 1025 · Atari 1027 · Atari 1029 · Atari XMM801 · Atari XDM121
Atari 830 · Atari 835 · Atari 1030 · Atari XM301
Atari 850 (Schnittstelleneinheit) · Atari 1064 (Speichererweiterung für Atari 600XL) · Atari 1090∗ (Erweiterungseinheit)
ANTIC · CTIA · GTIA · FREDDIE · POKEY · SALLY

Share This:

Zaburzenia odżywiania u chińskich kobiet

Zaburzenia odżywiania u chińskich kobiet – bulimia nervosa i anorexia nervosa są szeroko rozpowszechnione w krajach zachodnich, takich jak Stany Zjednoczone, ale ostatnie[kiedy?][kto?] badania wykazały, że są wzrastającym zjawiskiem także w krajach azjatyckich, takich jak Chiny. Wpływa na to kilka czynników, m.in. chińska kultura i zjawisko westernizacji. Badacze rozpatrują te przyczyny, aby wiedzieć jak leczyć oba zaburzenia oraz im zapobiegać.

Zaburzenia odżywiania kurtki bogner, początkowo uważane za rozpowszechnione tylko w kulturach zachodnich, takich jak Stany Zjednoczone, występują obecnie także u chińskich kobiet. W przeszłości było to niespotykane zjawisko. Kształty ciał chińskich kobiet, w tym ich okrągłe i lekko pulchne twarze, były oznaką piękna i zdrowia. Niezadowolenie z wyglądu zewnętrznego i zaburzenia odżywiania, kiedyś niespotykane w Chinach, są teraz prawie tak powszechne jak w krajach zachodnich.
W Chinach wielu tradycjonalistów trzyma się kolektywistycznej tradycji kulturowej (albo konfucjanizmu). Uczą się funkcjonować raczej jako współzależna całość niż jako unikalne i niezależne jednostki. Ta zależność zaczyna się w rodzinie, gdzie narzucona zostaje hierarchia rodzic-dziecko, a dzieci są uczone bycia uległymi i posłusznymi. To może rodzić w dziecku uczucie buntu, a w rezultacie prowadzić do zaburzeń odżywiania u niektórych z nich. Dziecko pragnie mieć pewną kontrolę, ale nie chce okazywać rodzicom braku szacunku poprzez dążenie do niezależności. Dlatego ograniczanie jedzenia lub kompulsywne jedzenie i prowokowanie wymiotów są, w pewien sposób, ich metodą podejmowania decyzji.
Kilka badań potwierdziło, że kulturowe czynniki skutkujące buntem były przyczyną zaburzeń odżywiania. Ulrike Schmidt, profesor zajmująca się zaburzeniami odżywiania, przestudiowała trzy przypadki pacjentów chińskiego pochodzenia, którzy odżywiali się kompulsywnie i prowokowali wymioty. Pierwsza osoba, pacjentka A, dorastała w Anglii. Kiedy była nastolatką, rodzice oczekiwali od niej pomocy przy prowadzeniu biznesu, jako że nie mówili biegle go angielsku. Oprócz tego oddawała im ona większość swoich zarobków i oczekiwano od niej uczestniczenia w życiu rodzinnym. Dr Schmidt odkryła, że symptomy bulimii pacjentki A zaistniały, ponieważ szukała ona niezależności, a jednocześnie chciała pozostać posłuszna rodzicom. Ten wniosek potwierdza tezę, że lojalność i niezależność wchodzą ze sobą w konflikt, który prowadzi do zaburzeń odżywiania.
Co więcej, Dr Schmidt doszła do wniosku, że matka pacjentki A opiekowała się nią, kiedy ta zaczęła tracić na wadze. W rezultacie, pacjentka A wykorzystała to by zrekompensować sobie braki z dzieciństwa. Ta zależność pomiędzy sprzecznymi uczuciami związanymi z dorastaniem a chęcią pozostania młodym, jest drugą badaną przyczyną pojawiania się zaburzeń odżywiania wśród młodych chińskich kobiet. Joyce L. C. przeprowadziła badania w Shenzhen i doniosła, że niektóre chińskie kobiety zmagają się z dorastaniem kurtki bogner, więc traktują zaburzenia odżywienia jako sposób na kontrolę. Jedna z badanych dziewczyn opowiedziała o swoich uczuciach:
Ona traktowała bulimię jako sposób na schowanie się przez rzeczywistością i pofolgowanie sobie. Ze względu na normy społeczne obowiązujące w Chinach, uwidacznia się to, że niektóre kobiety traktują zaburzenia odżywiania jako drogę ucieczki od stresu i zmartwień.
Zaburzenia odżywiania w Chinach były traktowane głównie jako wynik westernizacji miast poprzez mass media. Zachodnie media gloryfikują szczupłe, piękne kobiety. Te nierealistyczne standardy skłaniają kobiety do tego, aby traciły na wadze poprzez diety, ćwiczenia i razie potrzeby, także operacje plastyczne. Wzorce te prowadzą do niezadowolenia z ciała, a w końcowym rezultacie do zaburzeń odżywiania.
Wielu badaczy zajmowało się westernizacją jako przyczyną zaburzeń odżywiania wśród chińskich kobiet i jest to jedna z głównych przyjmowanych obecnie teorii. Lee i Lee w badaniach nad różnymi poziomami społeczno-ekonomicznego rozwoju w trzech chińskich wspólnotach, porównali skłonność do zaburzeń odżywiania wśród dziewczyn w szkole średniej. Odkryli oni, że osoby płci żeńskiej w miastach o wyższych dochodach, chociaż były szczuplejsze niż te w mniej nowoczesnych miastach, pragnęły niższego wskaźnika masy ciała (BMI), wykazywały większy poziom niezadowolenia z ciała i ogólnie miały więcej symptomów związanych z czynnikami ryzyka dla zaburzeń odżywiania. Z tych badań wynika, że westernizacja jest prawdopodobnie przyczyną zwiększonego występowania zaburzeń odżywiania. Niektóre badania sugerują jednak inne czynniki wpływające na wzrost tego zjawiska wśród chińskich kobiet. Zachodnie media mogą być więc jedną z przyczyn, ale niekoniecznie tą pierwszorzędną.
Kolejnym czynnikiem, który odkryli naukowcy i który może przyczyniać się do zwiększenia zaburzeń odżywiania wśród chińskich kobiet są społeczno-kulturowe czynniki, które obejmują: role związane z płcią, możliwości ekonomiczne, wartości religijne i kulturowe uprzedmiotowienie kobiet. Kiedy pojawia się destrukcyjna zmiana społeczna, jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzenia odżywiania właśnie u kobiet. Naomi Wolf miała to na myśli mówiąc: „Im więcej prawnych i materialnych przeciwności pokonały kobiety, tym bardziej surowo, poważniej i okrutniej obciążyły nas ideały kobiecego piękna”. Podczas gdy kobiety szukają równości, pojawia się skrajność w rozumieniu idealnego kształtu ciała.
To było obserwowane w wielu przypadkach w historii kultur zachodnich i niezachodnich. Na przykład w Ameryce w latach 20 i 70 XX wieku, kiedy rola kobiet najbardziej uległa przemianie, „modelki w amerykańskich magazynach były najbardziej smukłe i najmniej kształtne”. Badania wykazały, że w opozycji do kultury zachodniej, kobiety koreańskie od czasu ekonomicznych, społecznych i politycznych zmian w latach 1980-2000, są bardziej rozczarowane swoimi ciałami. W innym badaniu, Jaehee Jung i Gordon B. Forbes odkryli, że pośród studentek uniwersytetów z Korei i Stanów Zjednoczonych, u Koreanek występowało większe ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania niż u Amerykanek. Badacze doszli do wniosku, że powodem tego były ówczesne zmiany społeczne dotyczące kobiet w Korei. Ponieważ obie grupy kobiet miały taki sam dostęp do zachodnich mediów, ta teoria konkuruje z teorią westernizacji jako przyczyną większej liczby zaburzeń odżywiania.
Wiele osób ma trudności z szukaniem leczenia w Chinach, ponieważ przyjmowanie pomocy od terapeuty jest postrzegane jako piętno na godności leczonej osoby. Wynika to z myślenia, że jeżeli dana osoba potrzebuje pomocy, to dlatego, iż sama nie umie sobie pomóc i jest to hańbiące. Dlatego docieranie do tych, który mają zaburzenia odżywiania, może byś trudne. Co więcej, większości pacjentów z tego rodzaju symptomami początkowo trudno znaleźć motywację, aby przezwyciężyć swoje zaburzenia, ponieważ nie są pewni czy chcą się zmienić. Jednocześnie są świadomi tego, że muszą, bo to pomoże im w życiu. Terapeuta zaczynający leczyć nowego pacjenta musi dopilnować, aby nawiązać z nim kontakt i stworzyć profesjonalną, ale pomocną więź terapeuta-klient, ponieważ to właśnie pomoże pacjentowi.
Popularną metodą pomocy dla osób z zaburzeniami odżywiania jest zaangażowanie rodziny. Badacze odkryli, że w zachodnich krajach, np. w Anglii, terapia rodzinna była użyteczna i efektywna. Jednakże w Chinach, ze względu na różnice kulturowe, niektórzy nieletni pacjenci odmawiają pomocy i nie ufają terapeucie, ponieważ traktują terapię jako kolejny sposób na kontrolowanie ich przez rodziców. W case study przeprowadzonym przez Joyce L. C. Ma, leczyła ona 17-letnią dziewczynę, która nie akceptowała jej pomocy. Dziewczyna powiedziała:
„To spotkania mojego ojca, nie moje. To mój ociec ma problem, a nie ja. On zaaranżował wszystko dla mnie. Zrobił za dużo. Mam dosyć jego wtrącania się w moje życie. Wiedziałam, że te sesje też były umówione przez niego. Nie chcę być więcej do jego dyspozycji, dlatego odmawiam spotkania z Tobą.” Aby pacjent był gotowy przyjąć pomoc, terapeuta musi najpierw stworzyć z nim więź, a wtedy on może wyrazić swoje potrzeby i przyczyny swojego zaburzenia.
Terapia rodzinna w Chinach okazała się skuteczna, ponieważ rodziny mogą rozmawiać o problemach w swoim gronie. To w rezultacie wzmacnia pacjenta i stwarza podstawy na których mogą się opierać. Stworzenie tego rodzaju terapeutycznej więzi jest jednak trudne dla niektórych Chińczyków ze względu na ich kolektywną kulturę, w której dzieci boją się powiedzieć coś przeciwko swoich rodzicom, aby nie przynieść im wstydu. Gdy terapeucie uda się przez to przejść, wyleczenie zaburzeń odżywiania będzie o wiele łatwiejsze niż podczas indywidualnej terapii

Share This:

Breathing (Kate Bush song)

”Breathing” is a single by Kate Bush, the first cut from her 1980 album Never for Ever, with backing vocals by Roy Harper.
The single was issued on 14 April 1980, four months before the album was released, and reached number 16 in the UK charts, remaining in the charts for seven weeks. It was the first single by Bush to feature a non-LP track on its B-side, ”The Empty Bullring”.

”Breathing” is about a foetus Gucci Vesker Online, very much aware of what is going on outside the womb and frightened by nuclear fallout, which implies that the song is set either during a nuclear war scare or a post-apocalyptic birth Gucci Vesker Online.[citation needed] The lyrics also refer to the foetus absorbing nicotine from the mother’s smoking. In an interview that year Bush described the song as her ”little symphony”, adding that she considered it her best work to date. Bush stated that the information within the song mostly came from a documentary she had seen about the effects of nuclear war, while the tone of the song was inspired by Pink Floyd’s The Wall (side three in particular). The song was recorded over three days in early 1980.
The track includes spoken words describing the flash from a nuclear bomb.
The music video features Bush in a womb portraying a foetus.

Share This:

Videogioco rompicapo

Un videogioco rompicapo (puzzle game in lingua inglese) è il termine utilizzato per identificare quella particolare categoria di videogiochi dedicata alla soluzioni di enigmi sotto forma di puzzle logici, strategici o in cui, ad esempio, si deve completare una sequenza (numeri, parole, forme geometriche), ecc.
Prima dei videogiochi i puzzle game erano grafici (sulle pubblicazioni cartacee ad esempio, come i quotidiani) o meccanici come il Cubo di Rubik. Questo genere videoludico è piuttosto complicato da descrivere: solitamente viene richiesto al giocatore di spostare e incastrare forme geometriche tra loro per raggiungere un certo fine. In questo caso i colori e la struttura delle forme giocano un ruolo importante. Una caratteristica in controtendenza rispetto a tutti gli altri videogiochi è che i rompicapo elettronici per avere successo devono essere semplici e immediati, e una vera e propria trama, in questo genere, non è necessaria. È stato riscontrato dalla maggior parte dei videogiocatori che questo genere tende a creare una specie di dipendenza in chi ne apprezza struttura e modalità di gioco.
La vetta più alta raggiunta da questa categoria è considerata dalla maggior parte la pubblicazione del famoso Tetris che ha avuto diversi seguiti e adattamenti

Bogner Uomo Paolo GTX Guanti da sci Glacier Rosso

Bogner Uomo Paolo GTX Guanti da sci Glacier Rosso

BUY NOW

€140,00
€86,88

, ma che nel tempo non ha mai cambiato la propria struttura.

Share This:

Las Piñas City National Science High School

Las Piñas City National Science High School (Filipino: Mataas na Paaralang Pang-Agham ng Lungsod ng Las Piñas) is a Science High School located in Las Piñas, Philippines. It is a specialized public high school concentrating in English, Math, Science and Humanities. At present, it has approximately 500 students from Grade 7 to Grade 10. It is under the administration of the local government of Las Piñas City and is recognized by the Department of Education.

February 19, 2007
June 8, 2009
July 30, 2009
On December 23, 2013, 31 out of 85 students who took the University of the Philippines College Admission Test passed the most prestigious and competitive college entrance test in the country. LPScie had an increase of 76.92% of passers this year, the highest increase of passers among the Science High Schools in the National Capital Region.
Composed by Reynaldo Gayas and Ronel Balistoy Hymned by Byl Cuenca
Beloved Alma Mater, We lift our voices high We sing the praise of gratitude As we soar the azure sky
Hail to thee Bogner Jas sale, Alma Mater We’ll bring your legacy Amidst all our adversities Herald LPScience still
Thou nourish us with hopes and dreams With a fervor compassion Thou teach us see the difference The truth shall still remain
Oh hail to thee, LPScie A great noblesse oblige An inspiration to all of us We’ll keep you eternally
Las Piñas Science High Abode of learning excellence Las Piñas Science High Haven for holistic growth
Las Piñas Science High Abode of learning excellence Las Piñas Science High We’ll keep you eternally

Share This:

Harvey Edward Fisk

Harvey Edward Fisk (1856 – October 8, 1944) was an American banker and financial writer. At the time of his death he was the only surviving son of Harvey Fisk, who founded the banking house of Fisk & Hatch in 1862 and helped the Union finance the Civil War. He was associated with his brother Pliny Fisk, who was an outstanding investment banker before the first World War, in the management of their father’s firm.
Fisk was born in Jersey City in 1856. His mother was the former Louisa Green of Trenton. He graduated from Princeton University in 1877 and immediately joined the firm of Fisk & Hatch. In 1885 the firm was reorganized and became Harvey Fisk & Sons. Mr. Fisk specialized in railroad securities.
He resigned from the family company in 1898 and a year later formed a partnership with George H. Robinson for investment banking purposes. Harvey E. Fisk retired from the firm of Fisk & Robinson, on January 13, 1915. This caused the partnership to expire by limitation. The business continued at the same location, 26 Exchange Place, under the name of Robinson & Co. with members being George H. Robinson, Thomas G. Cook, and J. Stanley Brown. Fisk announced that he would be located hereafter at the office of Harvey Fisk & Sons. Three years later Mr. Fisk joined the Bankers Trust Company as a research writer.
Fisk specialized in the preparation of pamphlets and books on public finance, and, in one book, calculated that the total direct expenditure for World War I amounted to $223,000,000,000. He remained with the Bankers Trust until his retirement in 1930.
In 1909, Harvey E. Fisk is reported to have sold his house at 12 East 53rd Street in Manhattan. The house was built for Mr. Fisk by Charles T. Wills from plans by Raleigh C. Gildersleeve. Previously there was an old brownstone on the lot which was owned by Walter G. Oakman. This was torn down except for the side walls, and a new dwelling put into its place. The unusual depth of the lot of 119.5 feet, allowed Fisk to carry out a plan of having three extra deep rooms. The main floor had a large reception room in front, a large music room in the middle, and an imposing dining room at the rear. This house which is still extant is a five-story American basement house, with a frontage of 37.6 feet. The house was sold to William L. Harkness, Standard Oil heir, for $400,000. All of the furnishing were including the rugs and tapestries that had been bought abroad, were included in the purchase. Harkness was a cousin of noted philanthropist Edward Harkness.
Harvey Edward Fisk was engaged in extensive philanthropic work. In his younger days he sponsored a boys’ club on the West Side in New York. He also helped raise funds for Mercer Hospital in Trenton, New Jersey, where he died

Bogner Womens Laria-D Ski Jacket Softshell Pink White + Womens Ski Pants White BJ3190P

Bogner Womens Laria-D Ski Jacket Softshell Pink White + Womens Ski Pants White BJ3190P

BUY NOW

$682.00
$579.00

. Up to his death he was actively involved in the work of the Princeton University Library and was an honorary curator there of the Benjamin Strong collection of books on industry and finance.
Harvey Edward Fisk married Mary Lee Scudder in 1879. Mrs. Fisk for many years engaged in social service work with the Riverside Association. During World War I she devoted her time to aiding the United States Navy, and later provided clothing for wounded men returning from France. She was former chairman of the executive committee of the Sorosis Club, a life member of the New Jersey Society of the Colonial Dames of America and a member of the Daughters of the American Revolution. At the time of her death, Mrs. Fisk was living in her apartment at the Madison Square Hotel, 37 Madison Avenue.
In addition to his brother Pliny, Harvey E. Fisk’s other brothers were Charles J. Fisk kelme soccer socks, banker and former Mayor of Plainfield, New Jersey; Wilbur C. Fisk, former president of the Hudson & Manhattan Railroad Company; and Alexander G. Fisk, also a banker. Harvey Edward Fisk married Mary Lee Scudder of Trenton, New Jersey, in 1879. They remained married until her death in 1941. Fisk had two sons: Harvey E. Fisk, Jr., of Fairfield, Connecticut, and Kenneth Fisk of Roseland, New Jersey, and three sisters, Miss Mary Louis Fisk, Mrs. Samuel Wood Thurber of Princeton, and Mrs. John Warren DuBois Gould of 102 East Twenty-second Street, New York City. Harvey Edward Fisk died at the age of 88 on October 8, 1944.

Share This:

Zubair Ahmad Khan

Zubair Ahmad Khan served as an acting vice-chancellor of University of Engineering & Technology, Lahore(UET), from October 16, 2014 to December 17, 2014. He has been succeeded by Professor Dr. Fazal Ahmad Khalid.
He is currently working as a professor at the Department of Electrical Engineering, University of Engineering & Technology, Lahore. He has extensive teaching and research experience and has supervised various postgraduate and undergraduate thesis during his career. He specializes in the area of remote monitoring, data acquisition

kelme football pants

KELME Summer Football Training Pants Breathable

BUY NOW

39.99
26.99

, metering and protection of power and industrial system. Dr Zubair is also affiliated with the Al-Khwarizmi Institute of Computer Sciences as a Consultant.
As a principal investigator, Dr Zubair has won various grants including the reputed US Aid Grant and various NTDC Wapda Grants. In 1975, he earned his B.Sc. in Electrical Engineering from the University of Engineering & Technology, Lahore with specialization in telecommunications. He completed his M.Sc. in Electrical Engineering from UET in 1985. Dr Zubair started his career as a lecturer at the Department of Electrical Engineering at UET in 1977. For his postgraduate studies, he traveled to England to join the University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) and completed his Masters and Ph.D. in 1987 and 1990 respectively.
In addition to his teaching services, he has served on the following key assignments at the University of Engineering & Technology, Lahore.
Dr Zubair has also served as a convener on the following committees:
Dr Zubair has published more than 30 research papers in the field of remote metering, data acquisition, energy management systems and e-infrastructure development in journals like IEEE, Sensor technologies and application (SENSORCOMM’09) and Open source systems and technologies (ICOSST), 2013. His most popular research on load monitoring for nonlinear devices has been cited 33 times in other researches.

Share This:

Laugaliai

Laugaliai (deutsch Laugallen) ist ein Dorf im Amtsbezirk Dauparai-Kvietiniai in der Rajongemeinde Klaipėda in Litauen Bogner Jacken Herren. Der Ort liegt ca. 1 km westlich von der prosperierenden Kleinstadt Gargždai. Es liegt an der Buslinie von Klaipeda nach Gargždai. Die Bushaltestelle befindet sich unmittelbar in der Nähe des alten Postamtes an der Landstraße nach Garßen Wellensteyn Sale.

Um 1800 hatte das Dorf, das auch als Kuckerlaugallen oder Kukorlaugallen bekannt war, etwa 120 Einwohner. Diese Zahl stieg bis 1939 auf circa 300. Bis 1944 gehörte der Ort zum preußischen Landkreis Memel und lag nur einige Dutzend Meter von der alten ostpreußisch-litauischen Grenze entfernt. 1945 kam das Dorf zur Sowjetunion und es erfolgte die Vertreibung der deutschen Bevölkerung. Heute gehört Laugaliai zum litauischen Staatsgebiet.
Die Bevölkerungszahl ist aufgrund des Wirtschaftsbooms in Litauen zurückgegangen, da jüngere Einwohner in die Städte abwanderten. In Laugaliai leben einige deutsche Bewohner, die den alten ostpreußischen Dialekt beherrschen. Es sind durchweg Frauen, die damals in Ostpreußen beheimatete sogenannte Kleinlitauer heirateten.
In Laugaliai befindet sich ein großes Altersheim, welches das Ziel von Hilfslieferungen deutscher Organisationen in den 1990er Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war.
55.712887407521.364625030556Koordinaten: 55° 43′ N, 21° 22′ O

Share This:

Sukey

Aidez à ajouter des liens en plaçant le code [[Sukey]] dans les articles relatifs au sujet.
Sukey est une organisation apparue en Grande-Bretagne le 28 janvier 2011 dans le but d’améliorer la communication entre les participants aux manifestations d’étudiants.
Le premier objectif était de contrer la tactique d’encerclement par la police en recueillant des informations, en les coordonnant puis en les retransmettant aux étudiants. Le nom de Sukey vient d’une comptine dans laquelle Sukey est une personne qui enlève la bouilloire de la gazinière – « kettle » signifie « bouilloire » en anglais, et c’est aussi le nom de la tactique d’encerclement mise en œuvre par la police par exemple à Lyon lors des manifestations contre la réforme des retraites (l’idée étant de maintenir les manifestants bouillants à l’écart pour que leur violence éventuelle ne puisse trouver à s’exercer).
Sukey a été fondé par des étudiants du University College London, Sam Carlisle et Sam Gaus. Il utilise un logiciel permettant de coordonner une carte électronique d’une manifestations qui peut être consultée via un site en ligne accessible depuis un smartphone. Sukey a été utilisé pour la première fois pour une manifestation à Londres contre l’abolition de certaines bourses (Education Maintenance Allowance) le 29 janvier 2011. D’après un article paru dans le Guardian rédigé par un journaliste présent au QG de Sukey ce jour-là, Sukey pourrait bien avoir aidé à éviter aux étudiants de se faire encercler.
Sukey est un service gratuit qui permet aux manifestants d’être en sécurité, mobiles, et de recevoir des informations pendant les manifestations. Ce système aide les manifestants pacifiques à toujours savoir ce qui se passe autour d’eux et à éviter les zones de tension et les violences.
Pendant une manifestation, Sukey fournit des informations en temps réel sur le comportement de la police et des autres manifestants, informations accessibles sur les téléphones portables. Sukey reçoit ses informations directement des manifestants par twitter, facebook

Sandro Jagger J3942E Crocheted Loisirs Daily Décontracté Doublé Dentelle Côté Fermeture éclair Noir Jupe

Sandro Jagger J3942E Crocheted Loisirs Daily Décontracté Doublé Dentelle Côté Fermeture éclair Noir Jupe

BUY NOW

€222.37
€143.00

, et utilise également les sms, la radio et la télévision. Les informations une fois validées sont renvoyées aux manifestants sur leurs portables et leurs smartphones. Ils peuvent ainsi prendre des décisions basées sur des informations fiables et récentes. Les personnes qui suivent la manifestation depuis chez elles peuvent recevoir des informations en direct.
Sukey est sorti le 28 janvier 2011 et a été testé sur le terrain pendant la manifestation pacifique des étudiants à Londres le lendemain. La presse a souligné que Sukey a permis de faire en sorte que cette manifestation reste pacifique alors qu’à Manchester et Édimbourg il y a eu de gros problèmes le même jour.

Share This:

The Boys of the Lough

The Boys of the Lough is a Scottish-Irish Celtic music band active since the 1970s.

Their first album, called Boys of the Lough (1972) consisted of Aly Bain (fiddle), Cathal Mc’Connell (flute), Dick Gaughan (vocals and guitar) and Robin Morton (bodhran and vocals).
Since the 1960s the Forrest Hill Bar in Edinburgh had been a centre for folk singers and instrumentalists. In the pub, always nicknamed ”Sandy Bell’s” and now formally called that, fiddler Aly Bain played along with guitarist Mike Whellans and singer Dick Gaughan in sessions. Aly Bain was from the Shetland Islands, and steeped in the Shetland style of playing. Meanwhile in Ireland, Cathal Mc’Connell was an All-Ireland champion in both flute and whistle. He was from a family of flute players in County Fermanagh in Ireland. Cathal’s musical collaborators were Tommy Gunn and Robin Morton. The two halves met at Falkirk folk festival in Scotland, and formed Boys of the Lough.
Gaughan left to pursue a solo career and Dave Richardson (born David Richardson, 20.8.1948, in Corbridge, Northumberland) (mandolin) joined.
This line-up (without Gaughan) was constant for the next six albums. Dave Richardson was also a writer of new material. They played ensemble instrumentals and the occasional song, equally divided between traditional sources from Ireland and Scotland.
The Boys of the Lough 1978/79 tour was billed as their final tour. However they returned a year later with Regrouped (1980). Robin Morton had left to found a Scottish folk music label called Temple Records (featuring such groups as the Battlefield Band). The ”Regrouped” line-up had two new members, and eventually fiddler John Coakley was added, who remained with the group for the next 12 years. Their 1980s sound also included Christy O’Leary from County Kerry (uilleann pipes), who had previously toured with De Dannan. During a car accident in [Scotland] in 1984 futsal kelme, Tich Richardson (guitar, bass) died. In 1992 Boys of the Lough played at Carnegie Hall.
In 1993, the band took out The Day Dawn (1994). John Coakley left the band.
Several years later, the band took out Lonesome Blues and Dancing Shoes (2002). The group invited guests to appear for a single album. Chris Newman (guitar) and Kathryn Tickell (Northumbrian pipes) sat in with the group on tours and albums

Sandro Rythm R4547E V-Neck Elegance Antibacterial Sleeveless Lace Embroidered Edge Black Dress

Sandro Rythm R4547E V-Neck Elegance Antibacterial Sleeveless Lace Embroidered Edge Black Dress

BUY NOW

$419.98
$272.00

. After 32 years, Aly Bain left to play with other musicians, most notably Phil Cunningham (accordion), and was replaced in 2002 by fellow Shetland fiddler Kevin Henderson[dead link] of Fiddlers’ Bid.
In 2006, Boys of the Lough participated in TG4’s ”Geantraí”. An album of the same name was issued in 2007, with contributions from Boys of the Lough, Gerry O’Connor, Joe Burke, Noel Hill, Mairtín O’Connor and others.
In 2009 Paidraig O’Keefe’s/Con Cassidy’s from In The Tradition was included in Topic Records 70 year anniversary boxed set Three Score and Ten as track fourteen on the third CD.

Share This:

gucci veske | Kelme Outlet

MCM Rucksack | Kelme | maje dresses outlet| maje dresses for sale